Mal Alımı ihalesinde aşırı düşük sorgulama kalem bazında mı toplam fiyat bazında mı yapılır?

Yayın Tarih: 02.12.2015 03:12
Özet

Malzeme alımı birim fiyatlı ihalelerde, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi; verilen tekliflerin kalem bazında mı? yoksa birim fiyatların çarpımı sonucunda oluşan toplam fiyat üzerinden mi değerlendirilmelidir? cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Malzeme alımı birim fiyatlı ihalelerde, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi; verilen tekliflerin kalem bazında mı? yoksa birim fiyatların çarpımı sonucunda oluşan toplam fiyat üzerinden mi değerlendirilmelidir? cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Cevabımız

Mal alımı ihalelerinde yapım işleri ve hizmet alımı ihalelerinde olduğu gibi sınır değer yoktur.  Mal alımı ihalesinde de ihale komisyonu mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre teklifte önemli olduğu bileşenlerle ilgili aşırı düşük sorgulama yapabilir. (Teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.)

Burada, ihale dokümanında fiyat dışı unsurlar belirlenmemiş sadece fiyat esasına göre en düşük teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif  olarak belirleneceği ifade edilmiş ise aynı zamanda teknik şartnamede malın özellikleri tam olarak belirlenmiş ise aşırı düşük sorgulama yapmadan malın alınması uygun olur. Zaten ihale konusu mal/mallar muayene ve kabul komisyonu tarafından istenilen özelliklerde değil ise kabul edilmeyecek, sözleşmede belirtilen cezalar uygulanacak, gerekirse sözleşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

Burada belirtilmesi gereken son husus ise ihale komisyonu tarafından aşırı düşük sorgulamada kriterler tam olarak belirlenmez/belirlenemez ve aşırı düşük sorgulama usulüne uygun olarak yapılmaz ise KİK tarafından veya mahkeme tarafından iptal edilme riski vardır.

Mal alımı ihalelerinde aşırı düşükle ilgili belirlenmiş bir usul bulunmamaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap