Mal alımı ihalesinde sözleşmenin feshi

Yayın Tarih: 15.06.2016 08:06
Özet

MAL ALIMI İHALESİNDE YÜKLENİCİNİN ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK ÜRÜN GETİRMEMESİNDEN DOLAYI, SÖZLEŞME FESHİ NASIL YAPILIR? SÖZLEŞME FESHİ İLE YÜKLENİCİ YASAKLI KONUMA HANGİ HALLERDE DÜŞER?


MAL ALIMI İHALESİNDE YÜKLENİCİNİN ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK ÜRÜN GETİRMEMESİNDEN DOLAYI, SÖZLEŞME FESHİ NASIL YAPILIR? SÖZLEŞME FESHİ İLE YÜKLENİCİ YASAKLI KONUMA HANGİ HALLERDE DÜŞER?


Cevabımız

  1. Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda öncelikle bu husus tutanağa bağlanır,
  2. Daha sonra idarece en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarı çekmesi yani malın ihale dokümanında (şartnameye göre) belirtilen şartlara uygun olarak göre teslim edilmediği belirtilerek yükleniciden taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi istenir.
  3. Bu süre içerisinde sözleşmede belirtilen kadar gecikme cezası uygulanır.
  4. taahhüdün idarece belirlenen en az on gün sürenin sonunda ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda bu sürenin bitiminde sözleşme feshedilmiş sayılır.
  5. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.
  6. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.
  7. Protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir.
  8. Fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.
  9. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan var ise Borçlar Kanunu uyarınca yükleniciye tazmin ettirilmesi için dava açılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap