Mal alımında sözleşme imzalanmaması durumunda geçici teminat ne zaman iade edilir?

Yayın Tarih: 11.05.2016 10:05
Özet

Mal alımı yapılmış ama sözleşme imzalanmamış. Böyle bir durumda geçici teminat ne zaman iade edilir. Fatura kesildikten sonra mı? Garanti kapsamında olan mal alımlarında sözleşme imzalanmak zorunda mı imzalanmadığı durumlarda geçici teminatın belli bir miktarı idarece tutulmalı mı


Mal alımı yapılmış ama sözleşme imzalanmamış. Böyle bir durumda geçici teminat ne zaman iade edilir. Fatura kesildikten sonra mı? Garanti kapsamında olan mal alımlarında sözleşme imzalanmak zorunda mı imzalanmadığı durumlarda geçici teminatın belli bir miktarı idarece tutulmalı mı


Cevabımız

Bilindiği üzere Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Bu minvalde Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında yapılan mal alımlarında ihale sonuçlandıktan sonra ekonomik açıdan birinci ve ikinci dışındaki diğer adayların geçici teminatları iade edilir, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatının iadesinde ise malın sözleşme süresi içinde teslim edilmesinin yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Kanun, mal alımlarında sözleşme yapılmamasını aşağıdaki üç unsura bağlamıştır;

1. Malın Kanun’un 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında alınması

2. Sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi

3. İdarece uygun bulunması.

Garanti kapsamında olan mallarla ilgili sözleşme imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Kesin teminat alınarak sözleşme imzalanmasının avantajları çoktur. Örneğin garanti kapsamındaki malda sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenmektedir. Bunun yanında malda sözleşmede yazılacak sayıda arıza tekrarı bulunması durumunda yükleniciden malın yenisi ile değiştirilmesini isteme hakkı vardır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır. Yüklenicinin garanti süresi içinde satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini sorunluluğu bulunmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap