Mal alımında sözleşme süresinin bitiminde iş artışı mümkün müdür?

Yayın Tarih: 13.07.2016 08:07
Özet

Mal alım ihalesinde %20 iş artışı yapmak istiyoruz ama söz.t. 29.12.2015 İşin süresi 200 (İşe Başlamadan İtibaren ) işe Başlama 29.12.2015 İşin Bitimi 16.07.2016, 30.07.2016 iş artışı yapabilirmiyiz


Mal alım ihalesinde %20 iş artışı yapmak istiyoruz ama söz.t. 29.12.2015 İşin süresi 200 (İşe Başlamadan İtibaren ) işe Başlama 29.12.2015 İşin Bitimi 16.07.2016, 30.07.2016 iş artışı yapabilirmiyiz


Cevabımız

Teslim Tarihi

Bildiğiniz gibi mal alımı ihalelerinde sözleşmede; alım konusu malın/malların tamamının bir defada tesliminde malın teslim tarihi, alım konusu malların bir defadan fazla veya kısmi teslimine uygun olması durumunda idarece hazırlanan ve şartname ve sözleşmeye konulan teslim programına ve teslim tarihleri mutlaka yer alır. Yüklenici malı/malları sözleşmede belirtilen tarih/tarihlerde teslim etmek zorundadır.

Sözleşmenin Süresi

Sözleşmede bir de sözleşmenin süresi yer almaktadır. İdare ile yüklenici hukuken sözleşme süresi içerisinde edimlerini yerine getirmekle yükümlü olup sözleşme süresi bittiğinde aralarında hukuki bağ düşer. Buna göre idare sözleşme kapsamında ve sözleşme süresi içerisinde sözleşmede öngörülen iş artışını isteyebilir, istekli de bu süre içerisindeki idare tarafından kendisine bildirilen iş artışı oranındaki malı teslim eder. Bunun dışında sözleşme süresi bittikten sonra iş artışı mümkün değildir. Buna rağmen bir iş artışı yapılıyor ise sözleşmenin süresi bittiğinde olmayan bir sözleşme üzerinden iş artışı yapılıyor demektir.

Sizin örneğinizde sözleşme tarihi ve işe başlama tarihi 29.12.2015 İşin süresi 200 (İşe Başlamadan İtibaren ) İşin Bitimi 16.07.2016 olarak gözüküyor. Bu durumda sözleşme kapsamında ve sözleşme konusu mallar için 16.07.2016 tarihine kadar %20’ye kadar iş arıtışı yapılabilir. 16.07.2016 tarihinden sonra sözleşme süresi biteceğinden bu tarihten sonra iş artışı mümkün değildir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap