Ocak 2017 de yapılacak olan ihalede firma bilanço bilgilerini 31.12.2016 tarihi itibariyle çıkan verilere dayanarak YMM tarafından doldurulup onaylanmış Bilanço Bilgileri tablosunu ihaleye verebilir mi?

Yayın Tarih: 27.12.2016 04:12
Özet

Merhaba, Sorumu direk örnekle sormak istiyorum. Ocak 2017 de yapılacak olan bir ihalede firma bilanço bilgileri olarak 31.12.2016 tarihi itibariyle çıkan verilere dayanarak YMM tarafından doldurulup onaylanmış Bilanço Bilgileri tablosunu ihaleye verebilir mi? Yılın ilk dört ayında çıkan ihalelerde mutlaka önceki yılın bilançosunun sunulması zorunlumudur? Yoksa YMM onaylı belge yeterlimidir? Bildiğiniz gibi vergi mevzuatları gereği […]


Merhaba, Sorumu direk örnekle sormak istiyorum. Ocak 2017 de yapılacak olan bir ihalede firma bilanço bilgileri olarak 31.12.2016 tarihi itibariyle çıkan verilere dayanarak YMM tarafından doldurulup onaylanmış Bilanço Bilgileri tablosunu ihaleye verebilir mi? Yılın ilk dört ayında çıkan ihalelerde mutlaka önceki yılın bilançosunun sunulması zorunlumudur? Yoksa YMM onaylı belge yeterlimidir? Bildiğiniz gibi vergi mevzuatları gereği Nisan ayında Kurumlar vergisinden sonra Bilançolar hazırlanıp Vergi daireleri tarafından onaylanıyor. YMM bu veriler üzerinden bu tabloyu doldurmaklamı yükümlü? Yoksa Nisan ayından önce ben zaten çıkacak olan bilanço rakamlarını biliyorum ve altına imzamı atıyorum, benim verdiğim belge geçerlidir diyip Ocak 2017 deki ihaleye 2016 bilanço verilerini sunabilirmi? Şimdiden cevabınız için teşekkürler.


Cevabımız

İhale tarihi ocak 2017 tarihi olduğu için ;Mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 33/5. Maddesinde ki” İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”hükmüne bir önceki yıl olan 2015 yılının bilançosuna göre hareket edilmesi gerekir.

2015 yılı bilançosuna ait Bilanço Bilgileri tablosunu doldurulması ve bu tablonunun YMM/SMMM/SM tarafından biri tarafından onaylanması gerekir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap