Onarım ihalesinde ortaya çıkan hurda malzeme satışı ile ilgili ne yapabiliriz?

Yayın Tarih: 31.10.2016 02:10
Özet

Merhaba hocam.. kurumun yaptığı onarım ihalesinde, ortaya çıkan hurda malzemenin satışı ile ilgili ne yapabiliriz. milli emlak müdürlüğüne mi devredeceğiz.. yardımcı olmanız ricasıyla


Merhaba hocam.. kurumun yaptığı onarım ihalesinde, ortaya çıkan hurda malzemenin satışı ile ilgili ne yapabiliriz. milli emlak müdürlüğüne mi devredeceğiz.. yardımcı olmanız ricasıyla


Üst Konuları: Hurda Satışı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Taşınır mal tasfiye işlemlerinde öncelikle, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından kamu hizmetleri için gerekli görülenler talep edildiği takdirde satışa konu yapılmayarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45 inci maddesi ve aynı Kanunun 44 üncü maddesine istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde ön görülen şartlar dâhilinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bedelsiz verilebilmektedir.

Bu durumda olmayan Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından, Taşınır mal Yönetmeliği hükümlerine göre satılması için defterdarlık veya malmüdürlüklerine bildirilen taşınır malların satışı Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatınca yasal hükümlere göre yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınır mallarından maden aksamlı hurda malzemelerin, 20/0​3/1971 gün ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı yapılması gerekmektedir. Ancak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca 5 ay içerisinde alınmayan hurdalar Milli Emlak Birimlerince 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yerinde satışı yapılarak tasfiye edilmektedir.

Genel bütçe kapsamı dışındaki idareler ise hurda olan taşınırlarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışını yaparak, satış sonucu oluşan geliri bütçeye gelir olarak kaydetmektedirler.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap