Ortak Girişimde Mühendis İş deneyimi

Yayın Tarih: 13.05.2015 08:05
Özet

Merhaba. ortak girişim olarak ihaleye teklif verildi. ortaklardan biri mühendis, digeri ise ltd şirketi…mühendisin ortaklıktaki oranı % 51. 2014 yılında odaya tescil olmuş….bu durumda % 51 hisse ve en az beş yıllık süre geçerli olurmu.


Merhaba. ortak girişim olarak ihaleye teklif verildi. ortaklardan biri mühendis, digeri ise ltd şirketi…mühendisin ortaklıktaki oranı % 51. 2014 yılında odaya tescil olmuş….bu durumda % 51 hisse ve en az beş yıllık süre geçerli olurmu.


Cevabımız

Merhaba zahit bey,

Sizin dediğiniz olay; 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyim ile tüzel kişilik kurması durumundadır.

Mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen.[1]Ortaklık durum belgesinin, Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Kamu İhale Genel Tebliği madde 43.1

[2] Kamu İhale Genel Tebliği madde 44.1.cİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap