Özel Güvenlik Hizmet Alım İşinde Devriye Aracı İçin Şoför Temini Yapılabilir mi ?

Yayın Tarih: 09.02.2017 03:02
Özet

Özel Güvenlik Hizmet Alım işi ihalesinde devriye ve olaylara anında müdahele amaçlı bir adet özel güvenlik aracı ve araca ait 1 adet personel görevlendirilmesi istenmiş olup şoför Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmemiş olup herhangi bir ücret % si yazılmamıştır. Konu ile alakalı şartname doğru mudur ? Özel güvenlik hizmet alım işinde şoför temin edilebilir mi […]


Özel Güvenlik Hizmet Alım işi ihalesinde devriye ve olaylara anında müdahele amaçlı bir adet özel güvenlik aracı ve araca ait 1 adet personel görevlendirilmesi istenmiş olup şoför Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmemiş olup herhangi bir ücret % si yazılmamıştır. Konu ile alakalı şartname doğru mudur ? Özel güvenlik hizmet alım işinde şoför temin edilebilir mi ?


Cevabımız

İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanında belirlenen kurallar çerçevesinde teklif fiyatlarını hazırlayacak olmalarından dolayı yapılan düzenlemelerin isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasını sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Özel güvenlik hizmet alımının süreklilik arz eden nitelikte bir iş olduğu, eğer ihale kapsamında yüklenici tarafından güvenlik görevlileri haricinde şoförün, iş kapsamında istihdam edilmesi isteniyor ise bunun ayrı bir maliyet kalemi olarak değerlendirilip birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekmektedir.

İkincisi tekliflerin hazırlanması aşamasında belirsizlikler oluşacaktır.

Üçüncüsü söz konusu iş personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğundan bu işçinin kıdem tazminatı hak ettiği düşüncesiyle başvuru yaptığında kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği ve hesaplanması sıkıntı olacaktır.

Dördüncüsü toplu iş sözleşmesi imzalandığında şoförün buna dahil olup olamayacağı ve hangi şartlardan faydalanacağı belirsiz olacaktır.

Beşincisi Sözleşme imzalandıktan sonda işin yürütülmesi sırasındaki karşılaşılabilecek iş artışı ve iş eksilişi durumlarında belirsizliklere yol açacaktır.

Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde araç istenilmesinde birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmesine veya teknik şartnamede belirtilebilir ancak şoför çalıştırılacak ise yukarıda belirttiğim belirsizliklerden dolayı ihalenin iptal edileceği/edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Nitekim KİK’in buna ilişkin iptal ettiği ihaleler bulunmaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap