Pazarlık Usulu ihalede istekliler ihale dokümanını EKAP üzerinden indirebilir mi? Yoksa satın almak zorundalar mı?

Yayın Tarih: 29.10.2015 08:10
Özet

Merhaba 21/f pazarlık usulü bir ihaleye çıkacağız. Davet edeceğimiz firmalar ihale dokümanını EKAP üzerinden ücreti ile indirebilir mi? yoksa gelip idareden mi satın almak zorundalar? 21/f' de ihale dokümanını satın almadan ihaleye katılmak mümkün mü?


Merhaba 21/f pazarlık usulü bir ihaleye çıkacağız. Davet edeceğimiz firmalar ihale dokümanını EKAP üzerinden ücreti ile indirebilir mi? yoksa gelip idareden mi satın almak zorundalar? 21/f' de ihale dokümanını satın almadan ihaleye katılmak mümkün mü?


Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğine göre (32.2.2), İlan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanı EKAP üzerinden görülemez ve e-imza kullanılarak indirilemez.” hükmüne, göre ihale dokümanı EKAP üzerinden indirilemez, idareden satın alması gerekir. Ayrıca KİGT madde 30.4.3 Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde EKAP’a kayıt işlemleri son yazılı fiyat tekliflerinin alınmasından sonra yapılması gerekir.

İhale dokümanı satın alınmadan ihaleye katılmak mümkün gözükmüyor.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap