Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde doküman bedeli yatırılır mı, zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 27.02.2017 11:02
Özet

Pazarlık usülü ile olan ihalelerde sözleşme bedeli yatırılır mı?


Pazarlık usülü ile olan ihalelerde sözleşme bedeli yatırılır mı?


Üst Konuları: Doküman Bedeli

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale mevzuatımızda “sözleşme bedeli” diye bir şey olmayıp kastınızın “ihale doküman bedeli” olduğu anlaşılmaktadır. İlan yapılmayan ihalelerde (21/f gibi) ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağından ve ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almadan ihaleye katılamayacaklarından ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

Dokümanı elden satın almak amacıyla doküman bedelini ödedikleri halde dokümanı teslim almamış olanlar istekli olabilecek sıfatını kazanamayacaklardır.

Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı satın alması yeterlidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap