Pazarlık usulünde isteklilere ihale davet yazısının gönderilmesi için asgari bir süre var mıdır?

Yayın Tarih: 10.05.2016 05:05
Özet

Pazarlık usulü ihalelerde ihale tarihine kadar farklı tarihlerde doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı yazılır mı? (Örnek. ihale 16 sında 10 unda 3 firmaya 12 sınde 2 firmaya 14 unde 1 firmaya)


Pazarlık usulü ihalelerde ihale tarihine kadar farklı tarihlerde doküman almaya ve teklif vermeye davet yazısı yazılır mı? (Örnek. ihale 16 sında 10 unda 3 firmaya 12 sınde 2 firmaya 14 unde 1 firmaya)


Cevabımız

Kanun’un 21’inci maddesine göre ilan yapılmadan gerçekleştirilen pazarlık usulünde ((b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir.) istekli olabileceklerin ihaleye davet tarihi ile ihale tarihi arasında idarelerce belirlenmesi gereken asgari veya azami süre açısından bir hükme yer verilmediği görülmekte aynı zamanda ayrıca asgari teklif sayısına ilişkin bir zorunluluğun da bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla pazarlık usulünde ilan yapılmayan bentlerine ilişkin davet yazısının yazılması için bir süre mevzuatta öngörülmemiştir. Ancak davet edilen isteklilerin ihale dokümanına yönelik şikayetleri için ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerektiğinden dokümana yönelik şikayet başvurularının sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap