Pazarlık yöntemine göre ihale edilen ve davet edilmeyen kişiler ihaleye girebilir mi?

Yayın Tarih: 03.11.2015 09:11
Özet

21.f pazarlık usulu ihale için 7 firma belirledik ve davet mektubu gönderdik. ancak EKAP^ ta ilanı gören bir firma (davet etmediğimiz) ihaleye katılmak istiyor. mevzuat buna müsait mi? kanunun veya hangi tebliğin maddesini göstermeliyim?


21.f pazarlık usulu ihale için 7 firma belirledik ve davet mektubu gönderdik. ancak EKAP^ ta ilanı gören bir firma (davet etmediğimiz) ihaleye katılmak istiyor. mevzuat buna müsait mi? kanunun veya hangi tebliğin maddesini göstermeliyim?


Üst Konuları: Pazarlık Usulü

Cevabımız

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesine 04/07/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanun’un 28’inci maddesi ile eklenen ek cümle ile, ilan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanının sadece idare tarafından davet edilenlere satılacağı hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla pazarlık usulü ile ve ilansız şekilde gerçekleştirilen ihalede ihaleye davet edilmeyen kişiye ihale dokümanının mevzuat gereği satılamamakta ve ihaleye girememektedir. Kısacası idarenin davet etmediği ve doküman satmadığı kişinin ihaleye girmesi Kanunen sözkonusu değildir. Ancak tavsiyemiz ihaleye katılmak isteyen kişiyi de davet ederek onun da ihale dokümanı almasını temin ederek daha rekabetçi ve şeffaf bir ihale gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap