Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede teknik şartnamede istenen makine teçhizat yaklaşık maliyet hazırlanırken nasıl hesaplanmalı?

Yayın Tarih: 05.04.2017 09:04
Özet

Merhaba. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet hazırlanırken, teknik şartnamede yer alan ve işin bitiminde firmaya iade edilecek olan çim biçme makinesi ile ilgili olarak alınan fiyat teklifi yaklaşık maliyette maliyet unsuru olarak gösterilmeli midir? Örnek olarak; İşin süresi: 2 yıl. Malzemenin Amortisman Oranı: % 25 Faydalı Ömür: 4 yıl. Malzemenin Fiyatı: 5.000 […]


Merhaba. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet hazırlanırken, teknik şartnamede yer alan ve işin bitiminde firmaya iade edilecek olan çim biçme makinesi ile ilgili olarak alınan fiyat teklifi yaklaşık maliyette maliyet unsuru olarak gösterilmeli midir? Örnek olarak; İşin süresi: 2 yıl. Malzemenin Amortisman Oranı: % 25 Faydalı Ömür: 4 yıl. Malzemenin Fiyatı: 5.000 TL Böyle bir durumda yaklaşık maliyete malzemenin fiyatının tamamı mı, yoksa kullanılacağı süre olan 2 yıl ve 2.500 TL mi yoksa hiçbir maliyet yansıtılmamalı mı?


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Benzer Yazılar

Cevabımız

Merhaba,

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplanırken kullanılacak makine ve teçhizatın idarede kullanılacak süresinin, Gelir İdarresi Başkanlığınca belirlenen amortismana tabi iktisadi kıymetleri için belirlenen faydalı ömrünün ve amortismanının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bunun yanında ihalenin büyüklüğüne göre idarece teklifte önemli bir bileşen olarak değerlendirilmecek şekilde ise sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilerek yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmeyebilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap