Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan pazarlık usulü ile yapılan hizmet ihalesinde aşırı düşük sorgulama yapılır mı?

Yayın Tarih: 13.11.2016 05:11
Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesi f bendi uyarınca yapılan jeneratör.asansör ve brülör periyodik bakım ihalesinde (personel çalıştırılmasına dayalı olmayan) sınır değer hesaplanıp aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?Teşekkürler.


4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21. maddesi f bendi uyarınca yapılan jeneratör.asansör ve brülör periyodik bakım ihalesinde (personel çalıştırılmasına dayalı olmayan) sınır değer hesaplanıp aşırı düşük sorgulaması yapılır mı?Teşekkürler.


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. 

İdare, Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı OLMAYAN hizmet alımı ihalelerinde, (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birini seçebilmektedir.

Yani ihale dokümanınızda (idari şartnamede) aşağıdaki (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerinden hangisini tercih etmişseniz ona göre işlem yapmanız gerekir. Eğer İdari şartnamenizde aşırı düşük sorgulama yapmayı tercih etmişseniz sınır değerin altında teklif veren isteklilerin teklifleri için aşırı düşük sorgulama yapmanız gerekir.

a) Aşırı düşük teklif sorgulama 

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.

c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap