Sözleşmenin geç imzalanması dolayısıyla işin süresi değişir mi?

Yayın Tarih: 18.04.2016 09:04
Özet

Merhaba hocam… hizmet alımı ihalesinde, ihaleye diyelim ki 5 ay olarak çıkıldı. ihale aşamasında işe başlama tarihide 1 mart olarak belirlendi diyelim… ….ihale bitti ve sözleşme aşamasına gelindi..bazı nedenlerden dolayı sözleşmenin 1 mart yerine 5 martta imzalandığını varsayarsak işin süresi değişti…5 ay , 4 ay 25 gün olur değilmi….bu durumda bir sorun oluşur mu yada […]


Merhaba hocam… hizmet alımı ihalesinde, ihaleye diyelim ki 5 ay olarak çıkıldı. ihale aşamasında işe başlama tarihide 1 mart olarak belirlendi diyelim… ….ihale bitti ve sözleşme aşamasına gelindi..bazı nedenlerden dolayı sözleşmenin 1 mart yerine 5 martta imzalandığını varsayarsak işin süresi değişti…5 ay , 4 ay 25 gün olur değilmi….bu durumda bir sorun oluşur mu yada ne yapılması gerekli..


Üst Konuları: Sözleşme Süresi

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 80’inci maddesine göre;

“80.1. Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Sözleşmenin Uygulanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde işe başlama ve iş bitirme tarihinin sözleşme tasarısında düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin konuya ilişkin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılacak, aksi takdirde bu maddede işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilecektir. Tip Sözleşmenin 10.2. maddesi ise işyerinin teslimi ve işe başlama tarihine ilişkin olup, söz konusu madde,  9.1. maddesinde işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği ve işyeri teslimi yapılıp yapılmayacağı hususları dikkate alınarak idare tarafından düzenlenecektir.

80.2. Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.”

Yukarıdaki hükme göre işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilip belirtilmediği veya işin başlama ve bitiş tarihinin ay/gün olarak belirtilmesine göre değerlendirmek gerekmektedir. Süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiğinden uzaması söz konusu değildir.

Örneğin işe başlama tarihinden itibaren 6 ay gibi bir ifade var ise veya işin süresi 180 gündür gibi bir ifade var ise işin süresi normal şartlarda uzar ancak sözleşme tasarısında “işe başlama tarihi 01.03.2016; işi bitirme tarihi 01.09.2016’dır.”  gibi bir ifade yer alıyor ve sözleşme 05.03.2016 tarihinde imzalanıyor ise sözleşme süresi fiilen kısalmakta ve buna göre işlemlerin yapılması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap