Tekilflerin bir kısmının yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen yaklaşık maliyetin üzerinde bir istekli ile sözleşme imzalanması mümkün müdür?

Özet

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif fiyatlarının çoğunun yaklaşık maliyette belirlenmiş olan fiyatın altında olduğu, bir kısmının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesi açıklamaları çerçevesinde, idarece ödenek durumu ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kabul edilebileceği göz önüne alındığında, ihtiyaçları uygun şartlarda ve zamanında karşılamaktan sorumlu olan idarece gerçekleştirilen işlemlerde bir aykırılık bulunmadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 24.12.2012

       Karar No          : 2012/UM.III-4946

       4- İdarece düzenlenen “ekonomik açıdan en iyi teklifler raporu” nda birinci avantajlı fiyatların tamamının yaklaşık maliyetin üstünde olduğunun idare tarafından belirtildiği, bu durumda idarenin zararının söz konusu olduğu bu konuda karara varılması gerektiği, iddia edilmiştir.

       Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

       İhale komisyon kararı ekinde yer alan ekonomik açıdan en iyi teklifler raporundaki ekonomik açıdan en avantajlı teklifler ile ihale onay belgesi ekindeki yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer alan fiyatların bazıları karşılaştırıldığında,

Malzemenin adı

Yaklaşık maliyet fiyatı

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı

Bisküvi

5,00 –

2,80 –

Ceviz içi

22,00 –

28,00 –

Fındık içi

14,00 –

14,00 –

Kuru fasulye

4,33 –

3,35 –

Tahin helvası

0,40 –

0,23 –

Kuru kayısı

6,83 –

4,75 –

Pirinç

2,64

2,07 –

Zeytinyağı

7,38 –

6,00 –

Sığıreti

16,80 –

16,27 –

Tavuk pirzola

9,50 –

6,40 –

Elma

3,34

1,30 –

Domates

1,36 –

0,90 –

Patates

0,89

0,70 –

Maydanoz

2,81 –

1,00 –

       Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

       Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde;

       “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

       a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

       b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

       c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

       Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

       16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklamaları yer almaktadır.

       İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif fiyatlarının çoğunun yaklaşık maliyette belirlenmiş olan fiyatın altında olduğu, bir kısmının yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda ise yukarıda yer alan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde, idarece ödenek durumu ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kabul edilebileceği göz önüne alındığında, ihtiyaçları uygun şartlarda ve zamanında karşılamaktan sorumlu olan idarece gerçekleştirilen işlemlerde bir aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap