TEKLİF ZARFI

Yayın Tarih: 05.07.2017 10:07
Özet

teklif zarfı üzerinde diğer bilgilerin doğru, sadece İKN nin yanlış yazılması halinde zarf kabul edilirmi, yoksa elenir mi?


teklif zarfı üzerinde diğer bilgilerin doğru, sadece İKN nin yanlış yazılması halinde

zarf kabul edilirmi, yoksa elenir mi?


Benzer İçerikler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1.1’inci maddesinden, teklif zarfı üzerinde ilgili ihaleye ilişkin İhale Kayıt Numarası (İKN) bilgisinin bulunması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılabilecek bilgilere ayrıca başvuru veya teklif zar üzerinde yer verilmediği veya bunların hatalı olduğu gerekçe gösterilerek zarfı değerlendirmeye alınmaması yönünde işlem tesis edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır..

Bunu tam tersi durum olan tüm bilgiler doğru İKN yanlış yazılması durumunda eğer teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait  ihale tarihi ve saatin, istekliye ait bilgilere yer verildiği, bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğundan elenmemesi gerektiği kanaatindeyiz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap