Yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması sonucu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Yayın Tarih: 12.05.2016 08:05
Özet

Yaklaşık maliyet in hatalı hesaplanması asgari işçilik maliyetini ve sinir değeri etkiliyor ve ihaledeki tekliflerinde etkiliyor da ihale iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?


Yaklaşık maliyet in hatalı hesaplanması asgari işçilik maliyetini ve sinir değeri etkiliyor ve ihaledeki tekliflerinde etkiliyor da ihale iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

Yaklaşık maliyet, ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmektedir. Bu konuda yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın esaslı olup olmadığı hususunun önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ihalede asgari işçilik maliyeti bakımından yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olması, ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi koşuluyla yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından düzeltilebilir, söz konusu düzeltme ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla olabileceği gibi ihale komisyon kararında da belirtilerek düzeltme işlemi yapılabilir.

Soruda belirtmiş olduğunuz hata esaslı hata olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından düzeltilebileceği anlaşılmakta olup ihale komisyonu yukarıda belirttiğim yöntemlerden birini uygulayarak hatayı düzeltme yoluna gidebilebileceği anlaşılmaktadır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap