Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabulü için bir üst sınır var mıdır?

Özet

Hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin sunmuş olduğu teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde ise bu tekliflerin geçerliliği ile ilgili herhangi bir üst sınır söz konusu mudur?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin sunmuş olduğu teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde ise bu tekliflerin geçerliliği ile ilgili herhangi bir üst sınır söz konusu mudur?

Cevabımız

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabulünde kamu ihale genel tebliğinin 16.3. Maddesinde de belirtildiği üzere yaklaşık maliyette hata yok ise idare yaklaşık maliyet üzerindeki teklifi kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alarak kabul kabul edebilir. Buradaki teklfin yaklaşık maliyetin ne kadar üzerinde olduğunda kabul edilebileceğine ilişkin mevzuatımızda bir üst sınır bulunmamaktadır. İhaleyi yapan idarede sorumluluk bulunduğundan hizmet gerekleri ve kamu yararı gözeterek karar vermesi gerekir. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olduğunda idare isterse ihaleyi iptal ederek yeniden ihaleye çıkabilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap