Yapım işi ihalesinde ön mali kontrol yapılması, yaklaşık maliyet üzerinden mi ihale bedeli üzerinden mi değerlendirilmesi gerekir?

Özet

hocam mrb, yapım işi ihalesinde ön mali kontrol yapılmasına yaklaşık maliyet üzerindenmi ihale bedeli üzerindenmi karar vericez.Teşekkürler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hocam mrb, yapım işi ihalesinde ön mali kontrol yapılmasına yaklaşık maliyet üzerindenmi ihale bedeli üzerindenmi karar vericez.Teşekkürler

Cevabımız

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esasların Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları” başlıklı 17 nci maddesinde düzenlendiği üzere ”İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından ..” düzenlemesine göre sözleşme bedeli üzerinden değerlendirilmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap