Yapım işi ihalesinin projesini ve yaklaşık maliyetini hazırlayan şirketin ortağı ile yapım ihalesine teklif veren şirketin ortağı aynı olabilir mi?

Yayın Tarih: 26.10.2015 11:10
Özet

Yapım işi için daha önce projeyi hazırlama ve yaklaşık maliyet belirleme için ihale yapıldı ve a firması kazandı… a firmasında ortak olan bay ali, yapım ihalesine teklif veren başka bir firmada da da ortak olabilir mi? (NOT: bay ali, yaklaşık maliyeti biliyor gerekçesi ile firma elenir mi) yardım etmeniz ricasıyla…


Yapım işi için daha önce projeyi hazırlama ve yaklaşık maliyet belirleme için ihale yapıldı ve a firması kazandı… a firmasında ortak olan bay ali, yapım ihalesine teklif veren başka bir firmada da da ortak olabilir mi? (NOT: bay ali, yaklaşık maliyeti biliyor gerekçesi ile firma elenir mi) yardım etmeniz ricasıyla…


Üst Konuları: Yapım İşleri

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 11'inci maddesine göre, İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler  doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. “ hükme göre; a firmasında ortak olan bay ali’nin bu firmaya ortak olduğu,ayrıca yapım ihalesine teklif veren firmada ortaklığı bulunduğu için ihaleye katılamaz, katılmış ise ihale dışı bırakılır.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap