Yapım işleri ihalesinde iş artışı hangi hallerde uygulanır?

Yayın Tarih: 23.06.2016 10:06
Özet

Merhaba hocam, yapım işleri ihalesinde iş artışı hangi hallerde uygulanır?


Merhaba hocam, yapım işleri ihalesinde iş artışı hangi hallerde uygulanır?


Cevabımız

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesindeki şartlar ihalenizde oluşmuş ise iş artışı verilebilir. iş arıtşı ile ilgili ihtiyaç oluşmuş ise ihale yetkilisi tarafından iş artışı onayı alınması yeterlidir.

  • 4735’in 24’üncü maddesi;

"Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.  

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur."İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap