Yeni bir hizmet türü(Danışmanlık) olduğunda iş deneyim belgesi istenmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 02.07.2016 11:07
Özet

Danışmanlık yönetmeliğinde ^yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda iş deneyim belgesi aranmayabilir^ ibaresi geçmektedir . EKAP, Pazarlık (21.f) usulü ile yaptığımız ihalede iş deneyim belgesini zorunlu tuttu. Bu maddeyi nerelerde, hangi ihale türü ve usullerinde kullanabiliriz?


Danışmanlık yönetmeliğinde ^yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda iş deneyim belgesi aranmayabilir^ ibaresi geçmektedir . EKAP, Pazarlık (21.f) usulü ile yaptığımız ihalede iş deneyim belgesini zorunlu tuttu. Bu maddeyi nerelerde, hangi ihale türü ve usullerinde kullanabiliriz?


Üst Konuları: Yeni Hizmet Türü

Cevabımız

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler “ başlıklı 29 ncu maddesinde yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılacak kıstasla belirtilmiştir.

Buna göre iş deneyim belgesinin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde istenilmesi gerektiği saptanmıştır. Ancak 29/3 maddesinde “….Ayrıca, ilk defa sunulacak yeni bir danışmanlık hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan ihalelerde, idareler iş deneyimi aramayabilir” düzenlendiği üzere rekabetin sağlanması amacıyla ilk defa sunulacak danışmanlık hizmet türü kavramı getirilerek  bu hizmet türünde iş deneyim belgesinin istenilmemesi uygun görülmüştür.

Bu hizmetler, Kanunu 4 maddesindeki hizmet tanımı içinde olmayan iş kalemleridir.

“Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, “

Bu genel bilgiden sonra yukarıdaki hizmet tanımı içinde yer almayan iş kalemleri için iş deneyim belgesi istenmeyebilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap