Adli sicil kaydı yoktur belgesini anonim şirketse yönetim kurulu üyelerinin tamamı için istememiz gerekir mi?

Yayın Tarih: 16.06.2016 04:06
Özet

ÜSTADIM SAYGILAR SÖZLEŞME İMZALAMADAN ÖNCE İSTEMİŞ OLDUĞUMUZ EVRAKLARDAN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR BELGESİNİ NASIL İSTEMEMİZ GEREKİR. ANONİM ŞİRKETSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TAMAMINA MI İSTEMEMİZ GEREKİR.


ÜSTADIM SAYGILAR SÖZLEŞME İMZALAMADAN ÖNCE İSTEMİŞ OLDUĞUMUZ EVRAKLARDAN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR BELGESİNİ NASIL İSTEMEMİZ GEREKİR. ANONİM ŞİRKETSE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TAMAMINA MI İSTEMEMİZ GEREKİR.


Benzer Yazılar

Cevabımız

Adli Sicil Kaydı

4734 sayılı Kanunu 10/e maddesine göre isteniyor;

  • Anonim Şirket ise : Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının
  • Limited Şirket ise : Şirket Müdürü (Birden fazla ise tümünün), Şirket Müdürü yoksa ortaklarının tamamının
  • Kollektif Şirket ise : Ortaklarının Tamamının
  • Komandit Şirket ise : Komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların
  • Kooperatiflerde : Yönetim kurulu üyelerinin
  • Şahıs Şirketleri : Şahsın kendisine ait sabıka kaydı.

Ayrıca; Tüzel  kişi  isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile  teklifi (temsilci, vekil, vasi veya veli olarak) imzalayan yetkililerinin de sabıka kayıtlarını getirmeleri İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap