Alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 25.08.2016 12:08
Özet

Alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur.? Bu konuda bir yönetmelik değişikliği var mıdır?Saygılarımla..


Alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur.? Bu konuda bir yönetmelik değişikliği var mıdır?Saygılarımla..


Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

Belge için başvuru

MADDE 45 – f)İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yükleniciler için; yüklenici ile yaptıkları, yapılacak iş karşılığı (Değişik ibare:RG-8/9/2009-27343) bedel içeren sözleşme, yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap