Asgari geçim indirimi anne ve baba için verilir mi? AGİ’de çocuk yardımı almayan kişiye Toplu İş Sözleşmesinde (TİS) çocuk yardımı verilebilir mi?

Yayın Tarih: 03.04.2017 04:04
Özet

AGİ'de çocuk yardımı almayan taşeron işçiye (annesi üzerinden alıyor) tis te çocuk ve eğitim yardımı verilir mi? Teşekürler…


AGİ'de çocuk yardımı almayan taşeron işçiye (annesi üzerinden alıyor) tis te çocuk ve eğitim yardımı verilir mi? Teşekürler…


Üst Konuları: Asgari Geçim İndirimi

Cevabımız

GVK’nun 32. maddesine göre; “Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde aynı husus örnekleriyle açıklanmıştır.

Buna göre, Asgari Geçim İndirimi uygulamasında ücretlinin öncelikle kendisi, sonra çalışmayan ve geliri olmayan eşi ile bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşın altındaki çocukları (tahsilde ise 25) için dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır. Ücretlilerin bakmakla yükümlü olsa da anne veya babası için bir AGİ indirim oranını Kanunda bulunmamakta olduğundan kişinin annesi ve babası için asgari geçim indiriminden  faydalanması mümkün değildir.

Toplu İş Sözleşmesi açısından ise Toplu iş sözleşmesinin hükmüne bakmak gerekiyor ancak sizin verdiğiniz bilgilerden AGİ’ye hak etmeyen çocuğu var ise ve şartları tutuyor ise örneğin 6 tane çocuğu var ise bunlar alabilir. Çocuğu yok ise alamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap