Asgari ücret fiyat farkında asgari geçim indirimi (AGİ) dikkate alınır mı?

Yayın Tarih: 28.01.2016 11:01
Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerimizde bugüne kadar hizmet ihaleleri fiyat farkı esasları doğrultusunda iki brüt asgari ücret arasındaki fark ve diğer ilintilerine göre fiyat farkı ödemesi yapılmakta idi,ancak bu yıl yayınlanan asgari ücretin içerisisinde AGİ eklenerek net 1.300,99 TL olmuştur.daha önceki asgari ücret düzenlemelerinde net asgari ücret tutarına AGİ eklemesi yapılarak ödeme yapılıyor idi, […]


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerimizde bugüne kadar hizmet ihaleleri fiyat farkı esasları doğrultusunda iki brüt asgari ücret arasındaki fark ve diğer ilintilerine göre fiyat farkı ödemesi yapılmakta idi,ancak bu yıl yayınlanan asgari ücretin içerisisinde AGİ eklenerek net 1.300,99 TL olmuştur.daha önceki asgari ücret düzenlemelerinde net asgari ücret tutarına AGİ eklemesi yapılarak ödeme yapılıyor idi, şimdi asgari ücretin neti içerisinde 123,53 TL AGİ ilavesi yapılmış ,bu halde ;fiyat farkı esasları içerisinde AGİ fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm yok,hesaplama yaparken sitenizde yer verdiğiniz gibi 1.300,99 TL net asgari ücret içerisindeki asgari geçim indirimini dikkate almadan 1.647,00-1.273,50 arasındaki fark ve diğer unsurlara göremi fiyat farkı hesabı yapılıp ,eski uygulamadaki gibi bordro üzerinde işçinin alacağı net tutara işçinin özelliklerine göre AGİ eklemesini yapacağız.

Devlet teşvikini hakediş raporunun kesintiler kısmında ve ödeme emri üzerinde göstermemiz gerekiyor, birinde gösterilmesi yeterli midir?


Üst Konuları: Fiyat Farkı

Cevabımız

Asgari ücret fiyat farkı, Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın 6'ncı maddesine göre verilmektedir. İhale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark arasındaki fark ödenir veya kesilir. Asgari geçim indirimi bu hesaplamada dikkate alınmaz

Asgari ücrete hazine yardımında, ödeme emri belgesinde gösterilmesine gerek yok, hakediş raporunun kesintiler kısmında gösterilmesi yeterlidir. Ancak belirtilecek usul ve esaslarda farklı bir usulde belirlenebilir.

Kolaylıklar dliliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap