Aynı kişiye ait iki firmanın birbirine düzenledikleri sözleşme ve faturalar özel sektör iş bitirme belgesi olarak geçerli midir?

Yayın Tarih: 04.02.2016 09:02
Özet

Aynı kişiye ait iki firma (Vergi numaraları farklı) birbirine araç kiralama yaparak kesecekleri faturayı iş bitirme belgesi olarak sunabilirle rmi? Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Aynı kişiye ait iki firma (Vergi numaraları farklı) birbirine araç kiralama yaparak kesecekleri faturayı iş bitirme belgesi olarak sunabilirle rmi?

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

Hizmet İşleri Uygulam Yönetmeliğinin 47'nci maddesine göre; "Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz." hükmüne göre iş deneyim belgesinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.  İdare tarafından vergi dairesine sözleşmeye ilişkin faturaların beyan edilip edilmediği teyit edilebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap