Birim fiyatlı yapım işinde iş artışı yapılmasına rağmen bitmeyeceği anlaşılması halinde yapılan tasfiyede kesin teminat iade edilir mi? Süreç nasıl işler?

Yayın Tarih: 11.10.2019 07:10
Özet

Birim fiyatlı yapım işi. mevcut sözleşme bedeline ulaşıldı ancak iş bitmedi. iş artışı yapılsa dahi yine bitmeyecek. bu nedenle iş tasfiye edildi ve yeni bir ihale edildi. İKMAL İHALESİ yapıldı. ikmal ihalesini de aynı firma aldı. soru şu: ilk işteki kesin teminat iade edilirmi


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyatlı yapım işi. mevcut sözleşme bedeline ulaşıldı ancak iş bitmedi. iş artışı yapılsa dahi yine bitmeyecek. bu nedenle iş tasfiye edildi ve yeni bir ihale edildi. İKMAL İHALESİ yapıldı. ikmal ihalesini de aynı firma aldı. soru şu: ilk işteki kesin teminat iade edilirmi

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

Kamu İhale sözleşmeleri Kanununun 24’üncü maddesine göre iş artışı yapılmasına rağmen işin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından  ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısının; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanının, yükleniciye iade edilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.

Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmaması halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan yazı ile sorularak, yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadığının anlaşılması durumunda, geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın yarısı; kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra ise kalanı, yükleniciye iade edilir.

Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle Yapım İşleri Genel şartnamesinin Geçici kabul, Teminat süresi, Teminat süresindeki bakım ve giderler, Kesin kabul Kesin teminatın iadesine ait şartlara ilişkin maddelerinde (41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeler ) hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir.

Dolayısıyla tasfiye tarihi geçici kabul tarihi sayılarak işin tamamının bitirilmesi hariç geçici kabul şartlarına ilişkin diğer bütün şartlar tamamlanmış ve işe ilişkin geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı iade edilir. Sözleşmede öngörülen teminat devresi süresi içinde  kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceleyerek yok ise SGK ilişiksiz belgesi getirmesinden sonra kısaca kesin kabul işlemi yapılarak kesin teminat iade edilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap