Doğrudan Temin de yasaklama teyiti sonucu yasaklama kararı bulunan istekliden mal ve hizmet satın alınabilir mi?

Yayın Tarih: 04.08.2015 10:08
Özet

Doğrudan temin ile ilgili 22' nci maddenin (c) bendine göre alım yapacaktık ancak alım yapacağımız isteklinin yasaklılık sorgulaması yaptığımızda yasaklı olduğunu gördük, alım yapabilir miyiz? Ne yapmalıyız?


Doğrudan temin ile ilgili 22' nci maddenin (c) bendine göre alım yapacaktık ancak alım yapacağımız isteklinin yasaklılık sorgulaması yaptığımızda yasaklı olduğunu gördük, alım yapabilir miyiz? Ne yapmalıyız?


Üst Konuları: Yasaklılık

Cevabımız

Öncelikle, Kamu İhale Genel Tebliğine göre(30.5.4), 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.

Görüleceği üzere yasaklılık teyiti yapıldığı ve yasaklı çıktığı durumda istekiden alım yapılmaması gerektiğine ilişkin sınırlama sadece 22/d maddesine göre parasal limit dahilinde olan alımlar ile ilgili olup 22'nci maddenin diğer bentleri itibariyle yapılan alımlarında yasaklılık teyiti yapılmaması gerekir ancak yapıldığı ve istekli yasaklı çıktığı durumda da alım yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap