Doğrudan Temin ile ilgili EKAP kaydı ve iş deneyim belgesi düzenlemesi.

Yayın Tarih: 07.01.2016 12:01
Özet

01.01.2016 itibaren Doğrudan Temin Usulünün ekap kaydı işlemleri başlamıştır. Zorunluluğu varmıdır acaba mevzuatta belirtilmiş midir?


01.01.2016 itibaren Doğrudan Temin Usulünün ekap kaydı işlemleri başlamıştır. Zorunluluğu varmıdır acaba mevzuatta belirtilmiş midir?


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre KİK, Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Yetkisi buradan kaynaklanıyor.

Diğer bir husus, bildiğiniz gibi doğrudan temin ile yaptırılan işlerde de iş deneyim belgesi EKAP üzerinden verilecek, dolayısıyla EKAP kaydının yapılması gerekmektedir.

Doğrudan bir zorunluluk olmamakla beraber Uygulama Yönetmeliklerinin Ek 1 inci maddeleri kapsamında; İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunlu olması, EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaması doğrudan temin ile ilgili girişi dolaylı olarak zorunlu hale getirdiği değerlendirilmektedir. 

Kanaatimize göre önümüzdeki günlerde Kamu İhale Genel Tebliğinin "İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler" kısmına doğrudan temin ile ilgili kısmın da ekleneceği düşünülmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap