Doğrudan temin limitine ÖTV dahil midir?

Yayın Tarih: 27.08.2015 05:08
Özet

Binek araç alımı için ;22 d doğrudan temin limitine ötv dahil midir? (ör:yaklaşık maliyet ötv, kdv hariç 50.000,00 – TL'dir, fakat araç alımında bayi %4 ötv % 18 kdv olarak fatura edecektir.)


Binek araç alımı için ;22 d doğrudan temin limitine ötv dahil midir? (ör:yaklaşık maliyet ötv, kdv hariç 50.000,00 – TL'dir, fakat araç alımında bayi %4 ötv % 18 kdv olarak fatura edecektir.)


Cevabımız

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Aynı şekilde doğrudan temin ile yapılan mal ve hizmet alımında da oluşturulan yaklaşık maliyete KDV dahil değildir. Bunun dışında ÖTV ve buna benzer olan hususlar yaklaşık maliyete (Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağına) ve Kanunda belirtilen limite dahildir. ,Dolayısıyla araç alımında ÖTV üzerinden KDV hesaplandığından piyasa fiyat araştırma tutanağında oluşturulan yaklaşık maliyete ve limite ÖTV dahil olup ÖTV dahil olan limitin esas alınması gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap