EKAP üzerinden Tebligat mümkün müdür, teyit gerekir mi?

Yayın Tarih: 04.05.2015 04:05
Özet

Merhabalar, ihalemizde EKAP üzerinden tebligat yapmak istiyoruz, yapabilir miyiz ayrıca bunu teyit etmek gerekir mi?


Merhabalar, ihalemizde EKAP üzerinden tebligat yapmak istiyoruz, yapabilir miyiz ayrıca bunu teyit etmek gerekir mi?


Cevabımız

Merhaba,

07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.

EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda aşağıdaki hususların gözönünde tutulması gerekmektedir.

1. Tebligat gönderilecek gerçek/tüzel kişiler EKAP'a kayıtlı olmalıdır.

Bilindiği üzere 01.01.2015 tarihinden itibaren İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadırlar.[1]

2. EKAP üzerinden Tebligat Bildirimi rolü İdare Platform Sorumlusu olarak tanımlandığından, tebligat bildirimleri bu rol üzerinden yapılır.

3. Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatlar, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

Ancak Pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

4. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

5. Sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir.

6. Yabancılara EKAP üzerinden tebligat yapılamaz.

7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından EKAP üzerinden idarelere bildirim yapılamaz.

8. Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz.

9. Uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar arasında yer alan teklif mektuplarında tebligatın nasıl yapılacağına ilişkin yüklenicinin belirleyeceği seçenekler kaldırılarak mevzuatın birbiriyle uyumu sağlanmıştır.

10. İdareler EKAP’taki Tebligat İşlemleri sekmesinin altında tanımlanmış tebligat işlemlerini yapabilirler.

Kolaylıklar diliyorum.

 


[1] Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin üçüncü bendi

 Genel tebliğde İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler arasında tebligata ilişkin hükümler yer almamaktadır. Ayrıca Tebligat EKAP üzerinden yapılır ise Kanunun 65 inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında teyit aranmayacağı belirtilmiştir. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap