EKAP’a kayıt edilmeyen iş deneyim belgeleri hangi tarihe kadar kullanılabilir?

Yayın Tarih: 07.01.2016 01:01
Özet

EKAP'a kayıt edilmeyen iş deneyim belgeleri hangi tarihe kadar kullanılabilir? Hangi tarihten sonra kullanılamaz?


EKAP'a kayıt edilmeyen iş deneyim belgeleri hangi tarihe kadar kullanılabilir? Hangi tarihten sonra kullanılamaz?


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

 Uygulama Yönetmeliklerinin Ek 1 inci maddeleri kapsamında; İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap