Geçici teminatın gelir kaydı gereken durumda %3’ünü aşan kısmının istekliye iadesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 20.06.2022 11:06
Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı hüküm altına alınmak suretiyle, geçici teminatın yasal alt sınırı çizilmiştir. İsteklilerin teklif bedellerinin gizliliğine olanak sağlanması açısından  %3’lük alt sınırı üzerinde de geçici teminat sunabilmeleri imkânı yine Kanun ile getirilmiş olup, geçici teminatın gelir kaydı gereken durumlarda mevzuatın ihaleye katılım koşulu olarak getirdiği yasal alt sınır üzerinden teminatın gelir kaydı gerektiği açık olduğundan, sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelinin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibine iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-698
BAŞVURU SAHİBİ: … Gıda Tem. İmalt. İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş., VEKİLİ: Av. Vecihi … İHALEYİ YAPAN İDARE: Adana İl Emniyet Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/100982 İhale Kayıt Numaralı “47 Kalem Gıda Maddesi” İhalesi


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 37
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-698

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… Gıda Tem. İmalt. İhr. İth. Paz. San. Tic. A.Ş.,

 

VEKİLİ:

Av. Vecihi …

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/100982 İhale Kayıt Numaralı “47 Kalem Gıda Maddesi” İhalesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı hüküm altına alınmak suretiyle, geçici teminatın yasal alt sınırı çizilmiştir. İsteklilerin teklif bedellerinin gizliliğine olanak sağlanması açısından  %3’lük alt sınırı üzerinde de geçici teminat sunabilmeleri imkânı yine Kanun ile getirilmiş olup, geçici teminatın gelir kaydı gereken durumlarda mevzuatın ihaleye katılım koşulu olarak getirdiği yasal alt sınır üzerinden teminatın gelir kaydı gerektiği açık olduğundan, sunulan geçici teminat tutarının teklif edilen bedelinin %3’ünü aşan kısmının başvuru sahibine iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap