Hizmet alımlarında aşırı düşük sorgulama nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 23.11.2016 07:11
Özet

Günaydın hocam… hizmet alımı ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren elenir…dünkü sorumda bu konuya yönelikti.. örnek: 100 tl + % 4 sözleşme gideri dahil 104 tl teklif vermesi gereken bir firma….104 tl altı verirse aşırı düşük olur… bu firmadan aşırı düşük savunma isteyeceğiz… daha önce konuyla alakalı bir KİK Kararında, firma % 4 giderden […]


Günaydın hocam… hizmet alımı ihalesinde asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren elenir…dünkü sorumda bu konuya yönelikti.. örnek: 100 tl + % 4 sözleşme gideri dahil 104 tl teklif vermesi gereken bir firma….104 tl altı verirse aşırı düşük olur… bu firmadan aşırı düşük savunma isteyeceğiz… daha önce konuyla alakalı bir KİK Kararında, firma % 4 giderden de düşük verebilir diye. şimdi biz aşırı düşük isterken nasıl bir yol izleyeceğiz..neye dikkat edeceğiz…firmadan, giyim ile alakalı proforma fatura mı alacağız… yardımcı olmanız ricasıyla… NOT: teknik şartnamede sadece giyim var….başka bir şey yok….


Cevabımız

Zahit bey, idari şartnamenizde aşırı düşük sorgulamayı seçtiniz.

Öncelikle şunu belirteyim cevapta da belirtmiştim. bu günkü sorunuzdan ihalenizin de personel  çalıştırılmasına dayalı bir ihale olduğu anlaşılıyor. (Lütfen bir daha ihalenizin türünü ve yöntemini daha açık olarak yazın). Tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunlu olup sizin örneğinizde işçilik maliyeti için 100 TL + % 4 sözleşme gideri dahil 104 TL 'nin altında teklif vermesi durumunda (1 kuruş dahi olsa) tekli değerlendirme dışı bırakılır. Bu teklifin altında teklif veren istekliden aşırı düşük sorgulama kesinlikle yapılmaz. Bunun yanında birim fiyat teklif mektubunuzda personelin dışında kalemler var ise bunlar için idarece öngörmüş olduğunuz ve sözleşme giderleri ve genel giderler arasında sayılmayan ve sayılamayacak olan giderler için aşırı düşük sorgulama isteyebilirsiniz. Ancak sizin ihalenizde giyim giderinden bashsetmişsiniz giyim gideri teklif cetvelinde ayrı vbir kalem açmamışsanız %4 sözleşme giderleri ve genel giderlere dahil olduğundan bunun için aşırı düşük sorgulama yapmayacaksınız. Birim fiyat teklif cetvelinde giyim giderleri için ayrı bir kalem açmıssanız   ve teklifte önemli bileşen olarak görmüyorsanız yine aşırı düşük sorgulama yapmanıza gerek yok, teklifte önemli bileşen olarak gürüyorsanız Kamu ihale genel tebliğinin ekinde yer alan ilgisine ve aşırı düşük sorgulama sonucu verdiği cevaba göre Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7'ye göre  ise aşırı düşük açıklaması yapması gerekir. Aksi taktirde aşırı düşük sorgulaması reddederek teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Gerekl iaçıklamayı KİK genel tebliğinde bulabilirsiniz.  (Proforma fatura vs. eski mevzuatta vardı artık aşırı düşük sorgulamada hizmet alımı için proforma fatura yerine yukarıdaki bahsettiğim ekler bağlamında açıklama yapılması zorunlu.)
Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap