İdarece teknik şartnamede “Bu şartname ile belirlenen iş konusu, bir sonraki ihale işlemi sonuçlandırılıncaya kadar aynı şartlarla ve aynı yüklenici tarafından yürütülecektir.” şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap