İdari şartnamede isteklilerden “malzeme teminat mektubu” alınması ile ilgili düzenleme yapılabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.I-1965 Sayılı Kararında: İdari şartnamede yer alan düzenlemeden, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %75’ini oluşturan ve belli imalat süreçlerinden sonra mamul hale gelen malzemeler için montaj işlemleri tamamlanmadan ödeme yapılabilmesi için, sözleşmenin uygulanması aşamasında yükleniciden teminat mektubu istendiği anlaşılmaktadır. İhale konusu işin çok geniş bir sahada ve uzun bir zaman diliminde gerçekleştirileceği, […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.I-1965 Sayılı Kararında:

İdari şartnamede yer alan düzenlemeden, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %75’ini oluşturan ve belli imalat süreçlerinden sonra mamul hale gelen malzemeler için montaj işlemleri tamamlanmadan ödeme yapılabilmesi için, sözleşmenin uygulanması aşamasında yükleniciden teminat mektubu istendiği anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin çok geniş bir sahada ve uzun bir zaman diliminde gerçekleştirileceği, enerji nakil hattının inşasında kullanılacak olan direk, izolatör ve iletken gibi malzemelerin imalat ve teminin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin önemli bir kısmını oluşturduğu dikkate alındığında, işin niteliğinin henüz montajı yapılmamış malzemeler için yapılacak ödemeler karşılığında teminat istenmesini gerekli kıldığı anlaşıldığından, işin ihale dokümanında belirlenen şartlarda ve sürede tamamlanmasından yüklenici ile eşit şekilde sorumlu olan idarenin, işin özelliğini dikkate alarak idari şartnamenin “diğer hususlar” başlığı altında söz konusu düzenlemeye yer vermesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, söz konusu düzenleme ile istenilen teminat mektubunun, ihaleye teklif verme aşamasında istekliler tarafından sunulması gerekmediği, aksine sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenici tarafından verileceği ve henüz montajı yapılmamış malzemenin bedelinin yükleniciye ödenebilmesini sağlamak için istendiği dikkate alındığında,  anılan düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, teminat mektubunun verilmesi zorunlu olmayıp, henüz montajı yapılmamış malzeme bedelini tahsil etmek isteyen yüklenici için öngörülmüştür. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap