İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı belirtilmişse sınır değer hesaplanır mı?

Yayın Tarih: 06.03.2017 10:03
Özet

Yaptığımız bir hizmet alımı ihalesinde (Personel çalıştırılmasına dayalı değil) ihalede verilen fiyatlar 171.000TL,188.000 TL, 96.600 TL.yani sınır değer 133.000 cıktı.İdari şartnamenin 33.2 maddesinde İhale Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1. maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar […]


Yaptığımız bir hizmet alımı ihalesinde (Personel çalıştırılmasına dayalı değil) ihalede verilen fiyatlar 171.000TL,188.000 TL, 96.600 TL.yani sınır değer 133.000 cıktı.İdari şartnamenin 33.2 maddesinde İhale Kanunun 38.maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1. maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. denmekte oldugundan sınır değerin altında olan 96.600 Tl.lik fiyatı teklif eden istekliye mi bırakılmalı ihale?


Cevabımız

İdari şartnamede, ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı belirtilmişse sınır değer hesaplanmasında bulunan tutar dikkate alınmaksızın ihale en düşük fiyat veren/ekonomik açıdan en avantajlı gerek teklif üzerinde bırakılır. 

Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında  ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce kesin teminat alınır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap