ihale cetveli

Yayın Tarih: 16.08.2017 06:08
Özet

çöp toplama ihalesinde sözleşme ve genel giderler birim fiyat cetvelinde ayrı bir sütün olarak gösterilebilir mi?


çöp toplama ihalesinde sözleşme ve genel giderler birim fiyat cetvelinde ayrı bir sütün olarak gösterilebilir mi?


Cevabımız

Konuyu iki aşamada düşünürsek;

1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde

Kamu İhale Genel Tebliği  “78.30.ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.”hükmüne göre satır açılmaz.

2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan  hizmet alımı ihalelerinde; istenirse açılabilir kanaatindeyiz.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap