İhale dokümanı almayan ve EKAP üzerinden e-imza ile de indirmeyen firma idareye şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap