İhale iptalinden sonra tekrar ihaleye çıkmak için beklenilmesi gereken süre var mıdır?

Özet

Hizmet pazarlık ihalesi yapıldı ve iptal edildi. İptal edilen ihale yerine tekrar ihaleye çıkmak için beklemesi gereken süre var mıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet pazarlık ihalesi yapıldı ve iptal edildi. İptal edilen ihale yerine tekrar ihaleye çıkmak için beklemesi gereken süre var mıdır?

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 41'inci maddesinde sonuçlanan ihaleden bahsedilmekte olup İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bu durumda ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak ihale iptali durumunda ihale sonuçlan(a)madığından dolayı beklenmesi gereken süre bulunmamaktadır.

Bunun yanında şunu da belirtmek gerekir; idarece ihalenin iptali durumunda istekli ihaleye yapan idareye itiraz başvurusu yapmaksızın doğrudan Kamu İhale Kurumuna (KİK'e) itirazen şikayet için başvurabilmekte KİK ise bazen ihalenin gerekçesiz olarak veya gerekçenin somut nedenlere dayanmaması sonucu iptal edilen ihalelerde "ihalenin iptalinin iptali kararı" alabilmektedir. Böyle durumda KİK'in verdiği karara göre hareket etmek gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap