İhale üzerinde bırakılan isteklinin vergi borcu bulunduğunda İkinci düşük teklif veren istekli ile sözleşme imzalanabilir mi?

Yayın Tarih: 24.10.2016 04:10
Özet

Merhaba, Bir yapım işi ihalesinde (anahtar teslim götürü bedel); ihale sonuçlanıyor yüklenici sözleşme imzalamaya davet ediliyor. Yüklenicinin vergi borcu olduğu tespit ediliyor. Bu durumda ihaleye giren firmalardan ikinci düşük teklif veren firmaya iş verilir mi? veya tekrar ihaleye çıkmak mı gerekir?


Merhaba, Bir yapım işi ihalesinde (anahtar teslim götürü bedel); ihale sonuçlanıyor yüklenici sözleşme imzalamaya davet ediliyor. Yüklenicinin vergi borcu olduğu tespit ediliyor. Bu durumda ihaleye giren firmalardan ikinci düşük teklif veren firmaya iş verilir mi? veya tekrar ihaleye çıkmak mı gerekir?


Cevabımız

İhale üzerinde kalan istekli, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olmadığına ilişkin belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdareye vermek, aynı şekilde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İsteklinin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak (protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın) geçici teminatının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Burada dikkat edilecek husus ihale yetkilisinin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi uygun görmesi (uygun göremeyebilir) şartıyla bu istekli ile sözleşme imzalama takdir yetkisine sahiptir. İhale yetkilisinin işin durumuna (aciliyet vb.), ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı istekli arasındaki teklif farkına vb. durumları dikkate alarak maliyet fayda analizi yaparak karar vermesi gerektiği değerlendirilmektedir. İhale yetkilisi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini davet etmez ise ihale iptal olur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap