İhale

Özet

Yapim isi ihalesinde ihale isortakligi olarak bize kaldi ve sozlesmeye davet edildim. Sonra beni kurumdan arayip çağirdilar. İs ortagimin (şahıs) emniyetten sorgusunda teror sorusturmasi seklinde dava olduguna dair yazı geldigini soylediler ve ihaleyi sizden alip ya iptal edecez yada ikinci kisiye verecez dediler. Yada adliyeden bi yazi al sozlesme yapmasinda sakinca yoktur diye ozaman sozlesmeyi yapariz […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapim isi ihalesinde ihale isortakligi olarak bize kaldi ve sozlesmeye davet edildim. Sonra beni kurumdan arayip çağirdilar. İs ortagimin (şahıs) emniyetten sorgusunda teror sorusturmasi seklinde dava olduguna dair yazı geldigini soylediler ve ihaleyi sizden alip ya iptal edecez yada ikinci kisiye verecez dediler. Yada adliyeden bi yazi al sozlesme yapmasinda sakinca yoktur diye ozaman sozlesmeyi yapariz dediler. Ben böyle bi yazi alabilirmiyim ? ve Kurum sozlesmeye davet ertikten sonra beni ihaleden eleyebilirmi ?

Üst Konuları: Z..

Benzer İçerikler: ,

Cevabımız

Resmî Gazetede yayımlanan 678 Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda değişiklik yapıldı!
22 Kasım 2016 tarihli ve 29896 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 678 Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin” 30’uncu maddesinde yer alan düzenleme ile;4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:…

g) (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla

irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.…

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.”hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre sizin veya idare tarafından ilgili Valiliğin Olağanüstü Hal Bürosuna yada il emniyet yada /İlçe emniyet müdürlüğüne başvurarak bu durumda olup olmadığınızın sorgulanması gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap