İhalede Giyimin özelliklerine ilişkin bilgilerin teknik şartnamede belirtilerek idari şartnamede belirtilmemesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-3439 Sayılı Kararında: Teknik Şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde; “Çalıştırılan personele hastanenin tespit ettiği formayı yüklenici sağlayacaktır. İşçiler formasız çalışmayacaktır. Çalışanların denetimini yüklenici firma ve hastane idaresi yapacaktır. Firma her çalışan elemanına iki adet forma temin edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır. Ancak İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünde teknik […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-3439 Sayılı Kararında:

Teknik Şartnamenin “Genel Şartlar” başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde; “Çalıştırılan personele hastanenin tespit ettiği formayı yüklenici sağlayacaktır. İşçiler formasız çalışmayacaktır. Çalışanların denetimini yüklenici firma ve hastane idaresi yapacaktır. Firma her çalışan elemanına iki adet forma temin edecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Ancak İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” bölümünde teknik şartnamede maliyet kalemi olarak öngörülen giyime ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olup, bu durum tekliflerin sağlıklı hazırlanması ve değerlendirilmesini ve asgari maliyetin belirlenmesini engelleyecek nitelikte bulunmuştur.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap