İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen kayıt numarası yerine yalnızca ihale kayıt numarası (İKN) yazılırsa elenme sebebi midir?

Yayın Tarih: 17.07.2020 06:07
Özet

İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen sayı yerine yalnızca ihale kayıt numarası yazılırsa elenme sebebi midir?


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen sayı yerine yalnızca ihale kayıt numarası yazılırsa elenme sebebi midir?

Cevabımız

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ek madde 1'lerine göre; "İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

Buna göre uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

Bu kapsamda mevzuata göre verdiğiniz iş deneyimin üstünde EKAP kayıt numarası olmadığından EKAP'tan düzenlenmediği anlamına gelir bu durumda  söz konusu iş deneyimi EKAP üzerinden teyit edilemediğinden isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması normaldir. İhale kayıt numarasının (İKN)  yazılmasının iş deneyimin teyidi açısından bir anlamı bulunmamaktadır.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap