İhaledeki kontrollük görevini yapan mühendise nasıl iş deneyim belgesi verilir?

Yayın Tarih: 20.10.2016 02:10
Özet

Belediyemizce restorasyon ihalesi istisna kapsamında ihalesi yapıldı. Bu restorasyon işinde belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapan inşaat mühendisi kontrolluk görevini ifa etmiştir. Bu işle ilgili kontroluk yaptığından iş kontrolluk belgesi talep etmektedir. Bu konu ile ilgili izlenecek yol nedir acaba…Tşkler


Belediyemizce restorasyon ihalesi istisna kapsamında ihalesi yapıldı. Bu restorasyon işinde belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapan inşaat mühendisi kontrolluk görevini ifa etmiştir. Bu işle ilgili kontroluk yaptığından iş kontrolluk belgesi talep etmektedir. Bu konu ile ilgili izlenecek yol nedir acaba…Tşkler


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47'nci maddesine göre;

Mühendisler ve mimarlara;

a) İş Denetleme Belgesi(Değişik:RG-24/9/2013-28775;Değişik:RG-7/6/2014-29023);

1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara, mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi ve kontrol şefine,

2) (Mülga alt bent:RG-7/6/2014-29023,Yürürlük:19/8/2014)

3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,

4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine,

5) (Mülga alt bent:RG-7/6/2014-29023,Yürürlük:19/8/2014)

(Değişik ibare:RG-3/7/2009-27277) tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

b) İş Yönetme Belgesi (Değişik:RG-24/9/2013-28775;Değişik:RG-7/6/2014-29023);

1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda; bir görevlendirme yazısına veya idari düzenlemeye dayalı olarak, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı ve yardımcıları, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür olarak görev yapanlara,

2) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü görevlerini aralıksız en az beş yıldır sürdüren ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapan, en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yüklenicilerde; idareye bildirilmesi kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında sözleşme konusu işte proje müdürü olarak görev yapan en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıllık mühendis veya mimarlara,

tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap