Kesin teminat sözleşme bedeli üzerinden mi ihale bedeli üzerinden mi alınır? (örnekli)

Yayın Tarih: 04.05.2016 08:05
Özet

Üstadım Sayıştay Başkanlığı 2015 … denetim bulguları raporunda 4734 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesine atıfta bulunarak ihale bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden %6 kesin teminat alındığını zikretmektedir. Hizmet alımında "Taşımalı Eğitim ve Yemek Alımı" Örnek bedellerle YEMEK ALIMI "İşçilik Hesaplaması Yoktur" Yaklaşık Maliyet : 400,000 TL "İhaleye çıkılan Bedel" Sınır Değer : 307,692 TL […]


Üstadım Sayıştay Başkanlığı 2015 … denetim bulguları raporunda 4734 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesine atıfta bulunarak ihale bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden %6 kesin teminat alındığını zikretmektedir. Hizmet alımında "Taşımalı Eğitim ve Yemek Alımı" Örnek bedellerle YEMEK ALIMI "İşçilik Hesaplaması Yoktur" Yaklaşık Maliyet : 400,000 TL "İhaleye çıkılan Bedel" Sınır Değer : 307,692 TL Firma Teklifi : 315,000 TL Sözleşme Bedeli : 315,000 TL a) Bu duruma göre Kesin Teminat İhaleye çıkılan bedel "400,000 TL" üzerinden mi alınacak, yoksa sözleşme bedeli "315,000 TL" üzerinden mi alınacak? b) Firma Teklifi Sınır Değerin altında olsa idi Kesin Teminat Teklif edilen fiyat değil, Yaklaşık Maliyet üzerinden %9 olarak mı alınacak? Teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 43’üncü maddesinde; “"Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.”. " hükmü.

Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 55’inci maddesinde “İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince sözleşme bedel üzerinden kesin teminat alınması gibi bir husus yer almamakta olup kesin teminat ihale bedeli üzerinden alınmaktadır. Ekonomik açıdan en avantajlı tekli olarak belirlenen teklif sınır değerin altında ise idarece söz konusu iş için belirlenmiş yaklaşık maliyetin %9’u oranında kesin teminat alınması gerekmektedir.

Sizin örneğinizde yemek alımında alınması gereken kesin teminat bedeli şu şekilde hesaplanır: İhalenizde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş bedel (315.000,00) sınır değerin (307.692,00) üzerinde olduğundan normal şekilde 315.000,00 TL * %6 = 18.900,00 TL kesin teminat alınması olması gerekiyor, dolayısıyla sizin ihalenizde 18.900,00 TL ve üzerinde kesin teminat alınmışsa sorun bulunmamakta, altında ise eksik teminat alınmış demektir.

Eğer ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif örneğin 300.000,00 TL olsaydı o zaman yaklaşık maliyetin yani 400.000,00 * %9 =36.000,00 TL olacaktı.

Eğer idarece ihale sonuçlandıktan sonra ihaleye itiraz başvurusu olması, ihale hakkında dava açılması veya idareden kaynaklanan sebeplerden (okulların geç açılması vs.) dolayı ihaleye ilişkin sözleşmenin geç imzalanması söz konusu olmuş ise bu durumda alınacak kesin teminat sözleşme bedeli üzerinden değil ihale bedeli üzerinden alınması gerekmektedir. Örneğin 150.000 yemek 240 gün üzerinden ihaleye çıkıldı ancak okulların geç açılması dolayısıyla sözleşme geç imzalandı bu durumda sözleşme bedeli üzerinden değil ihale bedeli üzerinden kesin teminat alınmalıdır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap