Mal alımı ihalesinde malların tamamı teslim edilmediğinde neler yapılmalıdır?

Yayın Tarih: 28.09.2016 10:09
Özet

MAL ALIMI İHALESİNDE 66 KALEM ÜRÜNDEN İLK ETAP 1 KALEM ÜRÜN İSTENMİŞ OLUP YÜKLENİCİ MALI TESLİM ETMİŞTİR. KALAN 65 KALEM ÜRÜN İÇİN İLK ETAPTA NUMUNELERİ İSTENMİŞ GETİRİLMEMİŞ, AKABİNDEN 65 KALEM ÜRÜNÜN TAMAMI İSTENMİŞ OLUP YİNE YÜKLENİCİ TARAFINDAN GETİRİLMEMİŞTİR.BU SÜREÇTE EKAP ÜZERİNDEN İHTAR ÇEKİLMİŞ ŞİFAHEN GETİRİLECEĞİ SÖYLENDİĞİNDEN İHTAR SONRASI 1-2 AY SÜRE BU ŞEKİLDE GEÇMİŞTİR. BU […]


MAL ALIMI İHALESİNDE 66 KALEM ÜRÜNDEN İLK ETAP 1 KALEM ÜRÜN İSTENMİŞ OLUP YÜKLENİCİ MALI TESLİM ETMİŞTİR. KALAN 65 KALEM ÜRÜN İÇİN İLK ETAPTA NUMUNELERİ İSTENMİŞ GETİRİLMEMİŞ, AKABİNDEN 65 KALEM ÜRÜNÜN TAMAMI İSTENMİŞ OLUP YİNE YÜKLENİCİ TARAFINDAN GETİRİLMEMİŞTİR.BU SÜREÇTE EKAP ÜZERİNDEN İHTAR ÇEKİLMİŞ ŞİFAHEN GETİRİLECEĞİ SÖYLENDİĞİNDEN İHTAR SONRASI 1-2 AY SÜRE BU ŞEKİLDE GEÇMİŞTİR. BU AŞAMADAN SONRA SÖZLEŞMENİN FESHİ İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALIDIR? YÜKLENİCİDEN TARAFIMIZCA ALINAN 1 KALEM ÜRÜN İÇİN ÖDEME YAPILMAMIŞ OLUP BU HAKEDİŞİN YAPILMASI GEREKİR Mİ? ÖDENECEKSE EĞER BU HAKEDİŞTEN GEÇİKME CEZALARINI TAHSİL EDEBİLİR MİYİZ? GECİKME CEZASI (SÖZLEŞME BEDELİNİN 1000^DE 3^ü) 1-2 AY SÜRENİN TAMAMI İÇİN UYGULANABİLİR Mİ? İlginiz için şimdiden teşekkürler…


Üst Konuları: Mal Alımı İhaleleri

Cevabımız

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak mallları süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için her mal için veya mal grupları için belirli bir tarih öngörülmüş ise teslim edilmeyenler için belirlenen tarihten itibaren, eğer tamamı aynı tarihte teslim edilecek ise teslim edilmeyen kısmın bedelinin sözleşmede öngörülen ceza oranı kadar gecikme cezası uygulanır.

Teslim edilecek süre geçildiğinde ihtar için belirlenen süre bitmesine müteakip gecikme cezası kesilmesi, kesilen cezanın getirilen bir mal için düzenlenecek hakedişten kesilmesi, kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama hükümlerinin uygulanması gerekir.

Mal alımlarında kesilecek cezanın sınır öngörülmemiştir. Dolayısıyla kesilecek cezanın tamamı uygulanabilir. Ancak idare olarak verdiğiniz sürenin sonunda zaten sözleşmeyi feshetmeniz gerekirdi.

Sözleşmenizin 34’üncü maddesinde buna ilişkin hükümler bulunmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap