Özel sektöre verilecek iş deneyim belgelerinde aranacak noter onaylı sözleşmeler birden çok ise uygulama nasıl olmalıdır?

Yayın Tarih: 05.01.2017 03:01
Özet

Aynı parsel üzerinde yapı inşaat alanı 3720 m2 olan bir arsada daire maliklerince ve müteahhidi tarafından imzalanmış "gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı sözleşme"ye dayanan noter onaylı 2^si 2012 tarihli, 3^ü de 2013 yılına ait 5 ayrı sözleşme düzenlenmiştir. Buna göre düzenlenecek iş deneyim belgesinde yapı yaklaşık birim maliyeti hangi yıla göre düzenlenecek ya da […]


Aynı parsel üzerinde yapı inşaat alanı 3720 m2 olan bir arsada daire maliklerince ve müteahhidi tarafından imzalanmış "gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı sözleşme"ye dayanan noter onaylı 2^si 2012 tarihli, 3^ü de 2013 yılına ait 5 ayrı sözleşme düzenlenmiştir. Buna göre düzenlenecek iş deneyim belgesinde yapı yaklaşık birim maliyeti hangi yıla göre düzenlenecek ya da bu şekilde düzenleme yapılamaz ise ayrı ayrı hazırlanan sözleşmelere göre nasıl iş deneyim belgesi düzenlenebilir?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Benzer Yazılar

Cevabımız

Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerin, İş deneyim belgesini alabilmesi için gereken şartlar mezkur Yönetmeliğin 43/2,45/b,46/4,6,47/b maddelerinde düzenlenmiştir;

Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için iş deneyim belgesi alması için gereken şartlar;

  1. Yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme,
  2. Yapı ruhsatı,
  3. Yapı kullanma izin belgesi,
  4.  İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi,
  5. Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

 

Sunulması gerekmektedir.

işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”,

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, düzenlenir ve verilir.

 

Yukarıda mevzuat hükümleri sorunuz için gerçekleştiği varsayımı altında;

Düzenlenecek iş deneyim belgesinde yapı yaklaşık birim maliyeti bedel içeren sözleşmenin düzenlendiği tarih alınacak ve 5 ayrı sözleşme için ayrı ayrı iş deneyim belgesi düzenlenebilecektir.

       İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap